Daken

Verplicht onderhoud om u droog te houden en veiligheid te bieden.

Niets krijgt zoveel te verduren aan uw huis als het dak. Regen, wind, warmte, kou en vorst  werken in op uw huis en kunnen ernstige problemen veroorzaken, zowel op de korte als de lange termijn, mits u uw dak niet goed onderhoud. Veel voorkomende problemen zijn: lekkage, klamme en vochtige plekken, beschadigde of geschilferde dakpannen, lekkende goten, stormschade, afgebladderd houtwerk, versleten voegen, kapot loodwerk en scheve dakpannen.

Huis & Onderhoud Nederland BV is uw professionele partner bij dakinspecties, klein onderhoud, dakrenovatie en nieuwbouw.

  • Lekkage behandeling
  • Reparatie
  • Dakranden
  • Renovatie
  • Goten vervangen
  • Ontmossing
  • Isoleren
  • Monumenten
  • Pannen vervangen
Slide background
Slide background
Specialismen

Onderhoud

DAKINSPECTIE
Jaar in jaar uit staat uw dak bloot aan weers­invloeden. Niet alleen vrieskou en windstoten tasten de kwaliteit van uw dak aan, maar ook zomerse hitte is van invloed op de staat van uw dak. Door deze weersinvloeden ontstaan er gemakkelijk scheuren in dakpannen of komen gevelpannen scheef te liggen. Ook kan de cementspecie waarmee de nokpannen zijn vastgelegd, verweerd en poreus raken. Hemelwater heeft zo vrij spel om door te dringen in het dakbeschot. Lekkage en houtrot zijn het uiteindelijke gevolg. Het doel van Huis & Onderhoud Nederland BV is dit te voorkomen.
Hoe? Laat uw dak regelmatig inspecteren door één van onze specialisten. Zij bekijken uw dak vakkundig en beoordelen of reparatie nodig is. Hiermee voorkomt u lekkage en is uw veiligheid gewaarborgd.

DAKONTMOSSING
Groene aanslag op daken wordt niet direct gezien als de veroorzaker van problemen, maar mossen zorgen er wel degelijk voor dat uw dak wordt aangetast. Door opgehoopt mos tussen de pannen krijgt hemelwater juist op die plaatsen vrij spel met als gevolg lekkage of erger, houtrot. Wij kunnen uw dak ontmossen waardoor ook de oorspronkelijke uitstraling weer terugkeert.

renovatie

DAKREPARATIE EN/OF -RENOVATIE
Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom begint iedere dakreparatie of -renovatie met het maken van een dak-analyse. Onze vakkundig specialisten bekijken de situatie ter plekke en maken een plan van aanpak. Door (her)gebruik van duurzame materialen en door middel van eigentijds vakmanschap wordt uw dak optimaal hersteld.

SCHOORSTEENRENOVATIE
Bij dakinspectie, -reparatie of -renovatie mag de schoorsteen niet vergeten worden. Een gehavende schoorsteen kan leiden tot lekkage van het rookkanaal. Dit verhoogt het risico op koolmonoxidevergiftiging. Bij inspecties wordt daarom ook de schoorsteen beoordeeld en indien noodzakelijk vakkundig gerenoveerd.

Nieuwbouw

EEN NIEUW DAK
Een dak is, samen met de gevel, alles bepalend voor de uitstraling van uw huis. Daarnaast moet het duurzaam zijn, u bescherming bieden én gebouwd zijn volgens de nieuwste normen. Huis & Onderhoud Nederland BV begrijpt dit als geen ander. Wij adviseren u bij uw nieuwbouwproject en helpen u met het kiezen van de juiste materialen. Desgewenst als totaalpakket: Van levering tot uitvoering!